Project: Submarine

Opdracht gever:  Ministerie van Defensie. Defensie: je hebt er vast weleens van gehoord, of misschien ken je
iemand die er werkt. Maar wat doen ze eigenlijk precies? Defensie
staat voor vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Binnen
Defensie zijn er vier krijgsmachtdelen die ieder verschillende taken
uitvoeren: Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en
Marechaussee.

Opdracht: bedenk en ontwerp de ‘onderzeeboot van de toekomst’, een
robuust vaartuig dat mee kan concurreren op een internationaal
strijdtoneel.

Samengewerkt met: Dilara

Verloop samenwerking: De samenwerking verliep soepel, zoals verwacht. We hadden eerst een vooronderzoek gedaan. Dat was handig zo hadden we meer kennis opgedaan over het onderwerp. Na het afronden van het vooronderzoek waren wij ons bezig gaan houden met wat kunnen wij het besten doen. Wij hielden ons te lang bezig met het interieur van het onderzeeboot dat wij in tijdnood kwamen om nog aan te werken aan de buitenkant. Wij hadden toen besloten om ons nog alleen maar te richten op het interieur. We kwamen veel obstakels tegen tot wisten wij een goed presentatie neer te zetten naar mijn mening.

Eind product: onze eindproduct hebben wij verwerkt tot een presentatie. Er werd op onze school een markt georganiseerd, vervolgens moesten wij presenteren wat onze idee was aan de ouders. Het was wel een beetje vermoeiend om telkens je presentatie opnieuw te presenteren, maar ik werd wel elke presentatie steeds beter en beter.

Wat vond ik van de opdracht?: De opdracht vond ik zelf niet zo interessant, maar ik heb wel veel bijgeleerd. Ik vond het wel fijn dat we ons niet perse de opdracht precies moesten opvolgen, want het inrichten van de onderzeeboot vond ik wel leuk.

Project: Marken

 

Opdracht gever: Je werkt voor de Provincie Noord- Holland in persoon van adviseur Thijs Dekker (afdeling IGI –afkort is dit Ingenieursdiensten Geodata en Innovatie)

Opdracht: Provincie Noord-Holland wil dat de N518 tussen het eiland Marken en het vaste land in de toekomst een duurzame ontsluitingsweg wordt en vraagt de leerlingen wat dat betekent voor het ontwerp, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de weg

Samengewerkt met: Dilara & Nour

Verloop samenwerking: De samenwerking viel best tegen. Het lukte niet om met z’n drieën op de zelfde pagina te komen. Wat wel goed ging is het brainstormen over ideeën. Iedere van ons kwam met creatieve en efficiënte Ideeën. Uiteindelijk hadden wij gekozen voor het idee ‘new road’.  De weg op marken bestond uit twee rijstroken en één fietspad. Tussen de rijstroken en het fietspad was er gras. Wij dachten eraan om van het fietspad een rijstrook te maken en zo kon de andere rijstrook dicht. Dan konden mensen werken aan de weg en marken nog steeds binnen gaan.

Eind product: Onze eind product was een maquette waar we onze idee in het klein hebben uitgewerkt. Wij hadden gekozen voor New Road dat hield in dat wij een nieuwe weg gingen bouwen.

Wat vond ik van de opdracht?: Ik vond het maken van de maquette het leukste onderdeel. Je kon daar heel creatief je gang gaan. Het was wel de saaiste onderwerp van het jaar, maar ik denk dat dat komt vooral ,omdat de meneer die kwam over marken vertellen heel lang aan het woord was. Het was ook niet heel goed om te volgen en al helemaal als je het onderwerp niet interessant vind.

Wie ben ik ?

hallo, ik ben Anissa en ben 16 jaar.
Ik zit op het Metis Montessori Lyceum, klas 3vh1. Ik zit in een Technasium klas, dat wil zeggen: dat we elke periode een opdracht(vaak een probleem) krijgen en daarvoor moeten we een oplossing bedenken. Het denken en uitwerken gaat bijna elke periode hetzelfde. Eerst moet je een vooronderzoek doen(verslag schrijven) , vervolgens brainstorm je over ideeën en kies je het beste idee uit en ten slotte werk je idee uit. Technasium heeft vooral met techniek te maken, maar ook al wil je niks met techniek doen kan je alsnog Technasium kiezen. Zelf heb ik een Economie & Maatschappij profiel gekozen en dat heeft niks met techniek te maken. Bij Technasium leer je wat je sterke en zwakke punten zijn. Mijn sterke punten: ik kan beslissingen nemen, mijn mening goed uiten en ook ondersteunen en heel goed presenteren. Mijn zwakke punten: ik kan niet altijd even serieus zijn, ben niet heel creatief en stel mijn werk uit tot het laatste moment.

Afbeeldingsresultaat voor technasium mml logo